Survival 13 / Przegląd Sztuki / Czyny zabronione

Wydawcy:
Art Transparent
ISBN: 978-83-940714-2-4
Biuro Festiwalowe IMPART 2016
Akademia Sztuk Pięknych
Wrocław 2016
ISBN: 978-83-64419-67-6