Medycyna w sztuce

Wydawca: Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK, Kraków 2016
ISBN: 978-83-62435-47-0