Zgrzyt

Kurator: Gustaw Nawrocki

Miejski Ośrodek Sztuki, Galeria BWA, Gorzów Wielkopolski
4.09 – 2.10.2016