Obraz pożerający narzędzia rekreacji

Instalacja stała, płótno, drewno, kolekcja przedmiotów, 582 x 489 cm,
Visual Park w Strzeszynku, Poznań, 2015