360°

Obiekt, instalacja dźwiękowa, 300 × 280 × 140 cm,
Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Katowice, 2012