Potęga abstrakcji

Wydawcy:
Culture.pl, Galeria Le Guern, Instytut Polski w Mińsku,
Ministerstwo Kultury Republiki Białorusi, Muzeum Sztuki Współczesnej w Mińsku,
Warszawa 2015
ISBN: 978-83-7960-016-8