MOCAK Forum 12

Wydawca: Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK, Kraków 2016
ISSN: 2083-1374