Bartosz Kokosiński – catalog of works

Publisher: European Arts Forum, Poznań 2015
ISBN: 978-83-943117-04