Bartosz Kokosiński – katalog prac

Wydawca: Europejskie Forum Sztuki, Poznań 2015
ISBN: 978-83-943117-04