Granice malarstwa

Wydawca: Podkarpacka Galeria Sztuki Współczesnej, Przemyśl 2014
ISBN: 978-83-60986-74-5