Bartosz Kokosiński

Wydawca: Fundacja Monopol, Warszawa
Współwydawca: Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Katowice
ISBN: 978-83-942483-2-1